Εκτίμηση Ακινήτου & Μελέτη Βιωσιμότητας

Κατευθύνσεις για μια επιτυχημένη επένδυση

Το πρώτο βήμα πριν από κάθε επενδυτική απόφαση αποτελεί η λεπτομερής αξιολόγηση των δυνατοτήτων και της απόδοσης του ακινήτου. Μέσω της τεχνογνωσία μας στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, σας παρέχουμε μια διεξοδική και εμπεριστατωμένη ανάλυση παρουσιάζοντας την αξία, τις προοπτικές του ακινήτου και τις κατευθύνσεις για μια επιτυχημένη επένδυση στον κλάδο της φιλοξενίας.

Μελέτη Βιωσιμότητας

Η ανάλυση βιωσιμότητας αποτελεί ένα κρίσιμο μέρος του αρχικού σταδίου του έργου, παρέχοντας μια σαφή παρουσίαση της βιωσιμότητας του έργου φιλοξενίας, πρόβλεψη και παρουσίαση των αναμενόμενων εσόδων και του ποσοστού απόδοσης της επένδυσης, αξιολογούμε το πλάνο δεδομένων των αποτελεσμάτων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση και να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο και επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο.

Η Μελέτη Βιωσιμότητας περιλαμβάνει:

  • Aνάλυση Αγοράς και Ανταγωνισμού
  • Προτεινόμενο Επιχειρηματικό Πλάνο
  • Δομή Τιμολογιακής Πολιτικής
  • Στρατηγική Πωλήσεων & Μarketing
  • Ανάλυση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Προϋπολογισμός Eξόδων
  • Πρόβλεψη Πληρότητας
  • Προϋπολογισμός και Πρόβλεψη Εσόδων
ΥΨΗΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Υπηρεσίες

Ανάπτυξη/ Συντονισμός Έργου

Διαβαστε περισσοτερα

Εκτίμηση Ακινήτου & Μελέτη Βιωσιμότητας

Διαβαστε περισσοτερα

Δημιουργία Concept, Branding & Toποθέτηση

Διαβαστε περισσοτερα

Διαχείριση Pre-Opening / Re-Opening

Διαβαστε περισσοτερα

All-Embracing Hospitality Management

Διαβαστε περισσοτερα

Διαχείριση Κρατήσεων

Διαβαστε περισσοτερα

Διαχείριση Πωλήσεων & Revenue

Διαβαστε περισσοτερα

Yπηρεσίες Μarketing

Διαβαστε περισσοτερα

Διαχείριση Λειτουργικών Διαδικασιών & Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβαστε περισσοτερα

Oδηγούμε τη Φιλοξενία στη Νέα Εποχή

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μιχαήλ Γρηγορίου 3, 156 69 Αθήνα


Copyright © 2021 Poēta Hospitality SA. Με κάθε νόμιμο δικαίωμα.